Uproszczona księgowość – jakie korzyści? – Wady

25 lutego, 2021 Wyłącz przez prezes

Uproszczona księgowość – korzyści? – Dla kogo?

Korzystając z księgowości uproszczonej, spółka komandytowa może zrezygnować m.in. z ogłaszania informacji dodatkowej – wystarczy wtedy informacja uzupełniająca do bilansu. Zarówno bilans, jak i rachunek zysków i strat, sprowadza się w księgowości uproszczonej do tych pozycji – jest to duże uproszczenie, co wiąże się także na niższe koszty obsługi księgowej. Zobacz: znany-ksiegowy.pl

Spółka komandytowa a podatek dochodowy – Wady

Biuro Księgowe przypomina również, że płatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka komandytowa, a jej wspólnicy. Mimo to spółka komandytowa zobligowana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych.  Zarówno przychody, jak i koszty spółki komandytowej są rozdzielane pomiędzy wspólników w dokładnie takim samym stopniu, w jaki mają oni udział w zyskach i stratach firmy.


www.Znany-Ksiegowy.pl – dowiedz się więcej! 

Chcesz wiedzieć więcej o meandarach księgowości w spółkach komandytowych? Masz pytania lub wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasz doświadczony zespół księgowy jest do Twojej dyspozycji.