Księgowość spółek – Zobacz żebyś nie żałował – Powierz się profesjonalistom.

14 lutego, 2021 Wyłącz przez prezes

Księgowość spółek – Zobacz żebyś nie żałował – Powierz się profesjonalistom.

Oferujemyfachową księgowość spółki z o.o., w ramach której wykonujemyczynności związane z założeniem iprowadzeniem ksiąg handlowych, rozwiązywaniem problemów podatkowych, doradztwem księgowym i podatkowym, sporządzaniem dokumentacji i deklaracji podatkowych i wiele innych. Księgowość prowadzona w sposób fachowyirzetelny to najlepszy wybór, który pozwoliPaństwu mieć pod kontrolą finanse własnego przedsiębiorstwa. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie

Nasze usługi księgowe dla firmdostępne są w trzechwariantach – SMART, STANDARD, PREMIUM. Dzięki temu księgowość dla spółek zawsze jest odpowiedniodopasowana do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Zapraszamy do kontaktu – gdy poznamy Państwa potrzeby, dobierzemypakiet, który najlepiej je spełni. Dzięki temu możesz liczyć na księgowość przedsiębiorstwa utrzymaną na najwyższym poziomie.


Na księgowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składają się następujące usługi oraz czynności:

Analiza umowy /statutu spółki przy jej otworzeniu,

Doradztwo przy otwieraniu spółki z o.o. (w tym, przede wszystkim podatkowe oraz rachunkowe),

Prowadzenie ksiąg handlowych spółek z o.o.,

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych jak również prawnych,

Obsługa płacowa orazZakład Ubezpieczeń Społecznych (aktualna obsługa pracownicza),

Przygotowywanie deklaracji podatkowych, między innymi VAT, PIT, ZUS, VAT JPK,

Sprawozdawczość do urzędu statystycznego GUS oraz banków a takżepozostałychorganów,

Sporządzanierocznychraportów finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych).

Oferujemy3warianty usług księgowych. Dodatkowe informacje o wariantach dostępne są na stronie BIURO RACHUNKOWE.

Oferujemy usługi księgowe oraz doradcze z zakresuaktualnej obsługi księgowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Spółkę z o.o.  możnaotworzyć już przy minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym 5 tys. zł, jednak przed zawarciem umowy spółki warto przeanalizować kilka kwestii. Są to m.in. takiezagadnienia: Zawrzeć umowę spółki z o.o. w modelu S 24 przez Internet czy udać się do notariusza? Czy jako wspólnik spółki z o.o. będę zobowiązany do zapłaty ZUS? Kiedy zgłosić spółkę do VAT? Jaki podatek dochodowy zapłacę? Jak obliczyćefektywność działalności? Te jakwiele innych wątpliwościprzybliży Ci nasz Zespół księgowy.