CZYM JEST KPiR??? – Przeczytaj

6 lutego, 2021 Wyłącz przez prezes

CO TO JEST KPiR??? – Sprawdź

PROWADZENIEKSIĘGI PRZYCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW:

Rejestr przychodów i rozchodów to nierzadkosporykłopot dla przedsiębiorców. Dlatego też, nasza oferta to też prowadzenie rejestru przychodów i rozchodów.

POLECAMY PORTAL: https://znany-ksiegowy.pl/

Księga przychodów i rozchodów – kto jest do niej zobowiązany?

Rejestry przychodu i rozchodu zobowiązane są prowadzić między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą a także spółki cywilne, jawne i partnerskie pozostającewłasnością osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu ze złotówek. To najłatwiejszyrodzaj ewidencji, który stosowany jest w uproszczonej księgowości. Rejestr przychodów i rozchodów umożliwia abyustalić zobowiązania podatkowe danej firmy albo osoby. Decydując się na prowadzenie KPiR w naszym biurze rachunkowym powierzasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji oraz rozliczeń.


Rejestr przychodów oraz rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów a także rozchodów stanowi jedyniewycinek naszej oferty, natomiastcałkowitywachlarz usług ASK-FINANCE obejmuje:

-Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Przygotowywanie rocznych oraz wymaganych cyklicznie ewidencji, zestawień jak również deklaracji,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów oraz usług; przygotowywanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego; przygotoywanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Określaniewysokości zaliczek na podatek dochodowy oraz podatek VAT orazuzupełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych,

-Prowadzenie ewidencji środków trwałych jak również wartości niematerialnych oraz prawnych,razem z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

-Sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS a także NBP,

-Przygotowywanie deklaracji Intrastat,

-Przygotowywaniekoniecznych danych dla ubezpieczycieli a także danych dla potrzeb dokumentacji cen transferowych,

-Reprezentowanie Klienta w czasie kontroli podatkowej,

-Doradztwo księgowe w zakresie obsługiwanej działalności gospodarczej.